TED Södra vägen

Södra vägen anordnade sin egen Ted Talks

TED är en konferens om formgivning, teknologi och underhållning. Den har hållits varje år sedan 1990, fram till 2008 i Monterey och sedan dess i Long Beach. Ted har fått ökad uppmärksamhet på senare år och grundade därför TEDx som är lokala evenemang i TED:s anda. Ett av många lokala evenemang är TEDxSödravägen som anordnades 12 november 2012.

Ambitionen med Södra Vägen var att inspirera människor och skapa förståelse för områden som mänskliga rättigheter och identitet. Förhoppningen var att människor skulle få nya insikter genom att samtala med varandra. Målet var aldrig att nå konsensus, utan att diskutera och acceptera andras åsikter.

På Södra vägen talade flera föreläsare. Några av dem var Michael Wernstedt, Marco Helles, Mazen Gabro Mourad, Petter Hellström och Saadia Hussain. Föreläsningarna hölls på Världskulturmuseet på Södra Vägen 54 i Göteborg. Dagen blev mycket uppskattad hos sina besökare. Förhoppningsvis kommer en liknande dag att anordnas framöver.

Det var Riksförbundet Sveriges Museer som anordnade TEDxSödravägen tillsammans med Historiska Museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sveriges Hembygdsförbund samt Teskedsorden. Temat för dagen var ”Human Rights and Identity”, ett tema som sträcker sig från kulturarv till mänskliga rättigheter.

Under dagen samlades människor från olika håll. En av föreläsarna var Johnny Lee Clary som förut varit Ku Klux Klans ledare samt Raol Wallenbergs ättling Michael Wernstedt. Att människor från så olika håll samlades under ett och samma tak var symboliskt för dagen – att vi är världsmedborgare som måste respektera varandra.

Södra vägen bjöd även på dans och musik förutom föreläsningar. På Södra Vägen möttes olika kulturer utan att krocka, där dansen och musiken var två kulturella yttringar som blev mycket uppskattade hos besökarna. Södra Vägen och besökarna strålade av acceptans, förståelse och respekt under dagen.

Temat mänskliga rättigheter omfamnade dagen. Ur temat kom sedan andra teman som exempelvis kultur och identitet. Faktum är att allt hänger ihop varför det också var viktigt att Södra Vägen genomfördes. Det återstår att se huruvida Södra Vägen genomförs en andra gång, men säkert är att det finns behov av det.

södra vägen