Riksförbundet Sveriges Museer

Museer samverkar med varandra

Sedan 2004 bevakar Riksförbundet Sveriges Museer museisektorns intressen. Verksamheten är ideell och finansieras genom medlemsavgifter, emellanåt finansieras projekt däremot externt. Förbundet består av fler än 200 medlemsmuseer – och förbundet är inte öppen för individuella medlemmar.

Anställda på medlemsmuseerna får Riksförbundet Sveriges Museers medlemskort, vilket innebär att de har fritt inträde på samtliga medlemsmuseer i Sverige. Förbundet vill med detta knyta medlemsmuseer närmare varandra och öka intresset för verksamheten ytterligare. Det största evenemanget på förbundets agenda är Vårmötet som varje år samlar mellan 5 000 och 6 000 deltagare med ett gemensamt intresse – museer.

Riksförbundet Sveriges Museer har flera samarbeten över gränserna, bland annat med Network of European Museums Organisations och European Museum Forum. Liknande samverkan är viktig för organisationen eftersom kultur mycket handlar om att dela med sig och lära av andra. Flera samarbeten sker även med svenska organisationer, som Hembygdsförbundet.

Eftersom förbundet har som huvudsaklig uppgift att bevaka museisektorns intressen är det viktigt för dem att berätta om sina åsikter för exempelvis media och politiker. Ämnen på deras agenda måste belysas för att ändring ska kunna ske. Statliga utredningar är av särskilt intresse, varför förbundet också är deltagare i dem.

Regeringen beslutade för ett par år sedan ge Riksförbundet Sveriges Museer bidrag för att ge rum för expansion och utveckling. Det är avgörande för förbundets fortlevnad för liknande bekräftelser, att deras arbete inte bara betyder något för dem – utan för Sverige och dess befolkning.

Varje år utnämner Riksförbundet Sveriges Museer ”Årets Museum”. För att tilldelas priset ska man under året uppvisat nytänkande och arbetat aktivt för att vara samhällsförankrad. Förhoppningen är att utmärkelsen ska inspirera museer till att vara innovativa – men framför allt att belöna professionell museiverksamhet. Priset till årets museum har utdelats sedan 1994 med några få undantag. Judiska museet i Stockholm blev det första museum att vinna. Vinnande museum går att hitta i landets alla hörn vilket vittnar om museisektorns mångfald.

museer