Jane McGonigal: Gaming är bra för världen

Gaming kan rädda mänskligheten från förfall

Jane McGonigal är en speldesigner som har höga tankar om gaming och framtiden för densamma. Hennes främsta mål i livet är att en spelutvecklare ska vinna Nobels Fredspris. McGonigal har skrivit flera böcker på området, däribland Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World, och är även grundare av SuperBetter. Med sin Ted Talk Gaming can make a better world fick hon internationell berömmelse.

När McGonigal inleder sin Ted Talk Gaming can make a better world förklarar hon att hennes mål för kommande decennium är att gaming ska rädda mänskligheten. Det första steget, förklarar McGonigal, är att övertyga människor att spela bättre och större spel för att utveckla våra kunskaper. Inte förrän då kan gaming rädda mänskligheten.

Gaming utgör tre miljarder timmar om veckan i mänsklighetens vardag. McGonigal har forskat vid The Institute for the Future och funnit att tre miljarder timmar om dagen inte är tillräckligt. Åtminstone inte om vi hoppas lösa världens akuta problem. Om vi ska lösa problemen behöver människor spela 21 miljarder timmar i veckan. McGonigal är övertygad, och seriös, om att gaming har förmågan att rädda världen från fattigdom och klimatförändringar.

Egentligen är det inte gaming i sig som räddar världen, utan vårt förhållningssätt till gaming. McGonigal ansar att människan är den bästa versionen av sig själv i spelets värld. Där, i spelets värld, känns ingenting omöjligt. Hur förflyttar vi denna känsla till verkligheten? När McGonigal studerade World of Warcraft fann hon varför vinster låg närmare i spelvärlden.

McGonigals tes är att uppdragen i spelvärldar är anpassade efter spelarens förmåga. Det ligger alltid på gränsen till vad man klarar av, vilket leder till att man alltid pressa sig till det yttersta. Och i spelets värld finns det alltid någonting att göra, alltid ett uppdrag och aldrig arbetslöshet. Att gaming kan rädda världen är alltså en attityd- och motivationsfråga.

Spelvärlden är dessutom mycket bättre på att ge positiv feedback. Bonusar och liknande hör vardagen till i spelets värld. Verkligen ser mycket annorlunda ut och feedback ges sällan till den som förtjänar det. McGonigal menar att spelvärlden på många sätt är bättre än verkligheten. Spelaren är alltid på gränsen till en storvinst, vilket vi sällan är i verkligheten. Med samma engagemang vi har i spelvärlden, har vi kraft nog att rädda verkligheten.

Vill du läsa mer om lektyr inriktad på spel så hittar du information på andinaforlag.se. Där tar de även upp välgörenhetsfrågan och nutidens bokproduktion.

gaming