Fenomenet TED talks

Ted Talks har öppnats för allmänheten

Från starten 1984 var TED inget mer än ett slutet forum för makteliten. Med Internet öppnades nya möjligheter för Ted och sedan 2006 publiceras TED Talks på nätet. Föreläsningarna har visats fler än 300 miljoner gånger vilket bevisar att människor fortfarande vill lära sig saker.

Till Ted Talks inbjuds intressanta föreläsare. Och det finns egentligen inte några begränsningar för vad som kan föreläsas om. Ken Robins diskuterade huruvida skolor dödar kreativitet, Susan Cain berättade om styrkan hos introverta och Jane Goodall berättade om vad som skiljer människan från apan.

Hans Rosling har kommit att bli synonym med organisationen. Hans förmåga att med enkla ord förklara komplicerade ämnen på ett underhållande sätt har gjort honom populär världen över, och är därtill en bra sammanfattning om vad Ted Talks handlar om. Rosling tackade flera gånger nej till Ted Talks av principskäl, men när han sedan tackade ja fick han internationellt genombrott.

Varför Ted Talks blivit omåttligt populärt förklarar Hans Rosling med korta föreläsningar som intressantare än långa föreläsningar. Rosling menar också att i framgångsreceptet finns diskussionernas grundläggande nivå som inte utesluter någon oavsett kunskap och erfarenhet. Ted Talks översätts dagligen av ideella översättare vilket är fint ur demokratiskt perspektiv.

Teds ledare, Chris Anderson, menar att Ted Talks varit en del i skapandet av ett paradigmskifte. Han likställer onlinevideons betydelse med Gutenbergs tryckkonst som kommunikationsform. Det går inte att blunda för Ted Talks genomslagskraft och inflytandet organisationen har i världen, inte minst vad gäller utbildning.

Det viktigaste med Ted Talks är emellertid det demokratiska perspektivet. Ted Talks möjliggör för alla med uppkoppling att ta del av ledande aktörers tankar kostnadsfritt. Det behöver därför inte längre kosta pengar att utbilda sig. Föreläsningarna är mycket givande och täcker många olika områden.Föreläsningarna är också en katalysator för många att utforska nya marker.

Ted Talks